Enquiry
MAHILA UTKARSH PRATISHAN RISOD
AYURVED COLLEGE, HOSPITAL & RESEARCH CENTER.
PUNDLIK NAGAR, DEGAO (PHATA), POST LINGA (k) TQ. RISOD DIST. WASHIM (MAH.) - 444506
RECOGNIZED BY CCIM (New Delhi) & AYUSH (New Delhi) & AFFILIATED TO MUHS (Nashik)

Gallery:

नेत्रशस्त्रक्रिया शिबीर
महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान,आयुर्वेद महाविद्यालय रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र,पुंडलीक नगर देगाव ता.रिसोड जि. वाशीम आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालय वाशीम यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारताचे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त पुंडलीक नगर,देगाव (फाटा)
महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान,आयुर्वेद महाविद्यालय रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र,पुंडलीक नगर देगाव ता.रिसोड जि. वाशीम आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालय वाशीम यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारताचे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त पुंडलीक नगर,देगाव (फाटा)
महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान,आयुर्वेद महाविद्यालय रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र,पुंडलीक नगर देगाव ता.रिसोड जि. वाशीम आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालय वाशीम यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारताचे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त पुंडलीक नगर,देगाव (फाटा)
महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान,आयुर्वेद महाविद्यालय रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र,पुंडलीक नगर देगाव ता.रिसोड जि. वाशीम आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालय वाशीम यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारताचे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त पुंडलीक नगर,देगाव (फाटा)
महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान,आयुर्वेद महाविद्यालय रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र,पुंडलीक नगर देगाव ता.रिसोड जि. वाशीम आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालय वाशीम यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारताचे पंतप्रधान मा. नरेंद्रजी मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त पुंडलीक नगर,देगाव (फाटा)