Enquiry
MAHILA UTKARSH PRATISHAN RISOD
AYURVED COLLEGE, HOSPITAL & RESEARCH CENTER.
PUNDLIK NAGAR, DEGAO (PHATA), POST LINGA (k) TQ. RISOD DIST. WASHIM (MAH.) - 444506
RECOGNIZED BY CCIM (New Delhi) & AYUSH (New Delhi) & AFFILIATED TO MUHS (Nashik)

NON TEACHING STAFF :
Sr.No. Name of Emplayee Qualification Date of appointment Designation Name of department
1 MR. NANDKISHOR PANDIT RANJWE B.SC B.ED 01-JAN-2020 CLERK COLLEGE OFFICE
2 MR. SANTOSH GAJANAN TEMBHRE B.COM 01-JAN-2020 ACCOUNTANT COLLEGE OFFICE
3 MR. SANDIP PANDURANG KUHITE B.A 01-octl-2008 ATTENDENT KAUMARBHRITYA & PANCHAKARMA
4 MR. CHAFESHWAR SAKHARAM GANGAWE M.A B.ED 01-Sept-2012 SENIOR CLEARK COLLEGE OFFICE
5 MR. SANDIP RAMBHAU RAJURKAR H.S.C. 01-Jul-2016 CLEARK COLLEGE OFFICE
6 MR. RAMCHANDRA TULSHIRAM RODGE M.LIB. 01-JAN-2020 LIBRARIAN LIBRARY
7 MR. BABAN CHANDRABHAN KALASARE H.S.C. 01-Jul-2015 ASSISTANT LIBRARIAN LIBRARY
8 MR. DIPAK KALDUJI WANKHADE H.S.C. 01-Mar-2014 ATTENDENT SAMHITA SIDDHANT
9 MR. PARMESHWAR PUNDALIK KALASARE B.SC. 01-Dec-2018 LAB. TECHNICIAN RACHANA SHARIR
10 MR. SURESH MAHADEO MANKAR H.S.C. 01-Aug-2007 MUSEUM KEEPER RACHANA SHARIR
11 MR. RAJESH SHANKAR DAGAR H.S.C. 01-Oct-2013 LIFTER RACHANA SAHARIR
12 MR. BHAGWAT SANTOSH SARODE H.S.C. 01-JAN-2020 LAB. TECHNICIAN KRIYA SHARIR
13 MR. GAJANAN BHAGWAN WANKHADE D. AGRI 05-Dec-2018 LAB. TECHNICIAN DRAVYAGUN VIGYAN
14 MR. ANKUSH MADHUKAR AWCHAR B.A. 01-Sept-2012 MUSEUM KEEPER DRAVYAGUN VIGYAN
15 MR. PAWAN SANTOSH UKHALKAR B.A. 01-JAN-2020 LAB. TECHNICIAN RASSHASTRA & BHAISHAJYA KALPAN
16 MR. TEJAS SUNIL SARAF H.S.C. 01-JAN-2020 LAB. ASSISTANT RASHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
17 MR. SACHIN TEJRAO KHADSE B.SC. 01-JAN-2020 LAB. TECHNICIAN ROG NIDAN & VIKRUTI VIGYAN
18 MR. SHYAMSUNDER MAHENDER MISAL H.S.C. 01-Jul-2016 LAB. TECHNICIAN ROG NIDAN & VIKRUTI VIGYAN
19 MR. VILAS DINKARRAO SARNAIK B.A. 01-Sept-2012 MUSEUM KEEPER SWASTHA VRITTA & AGAD TANTRA
20 MR. VITTHAL YASHWANTA AMBHORE H.S.C. 05-Dec-2018 ATTENDENT SWASTHA VRITTA & AGAD TANTRA
21 MR. VILAS PRAKASH HAMANE H.S.C. 06-May-2008 ATTENDANT PRASUTITANTRA & KAYCHIKITSA
22 MR. GAJANAN NARAYAN LANDAGE H.S.C. 01-Mar-2014 ATTENDANT SHALYA & SHALAKYA TANTRA
23 MR. GANESH TULSHIRAM CHATARKAR H.S.C. 01-Jul-2016 LIBRARY ATENDANT LIBRARY
24 MR. DATTA SAHEBRAO ASTARKAR 7th 01-Sept-2012 GARDENER DRAVYAGUN VIGYAN GARDEN
25 MRS. ASHA DATTA ASTARKAR 4th 01-Sept-2012 HERBAL GARDEN MULTIPURPOSE WORKER DRAVYAGUN VIGYAN
26 MR. AMAR UKANDAAPPA RASKAR S.S.C. 01-Sept-2012 HERBAL GARDEN MULTIPURPOSE WORKER DRAVYAGUN VIGYAN